Påbyggnadsutbildning i arbetsmiljö

Utbildningen är steg 2 efter genomförd Arbetsmiljö, grundutbildning.

En digital processutbildning där deltagaren gör en förberedande del hemma innan det är dags för den digitala träffen ihop med andra deltagare. Utbildningen bygger på aktivt deltagande, lärande via scenarios och erfarenhetsutbyte. Utbildningen är en fördjupning i arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på arbetsanpassning, riskbedömningar och samverkan för en friskare arbetsplats.

Målgruppen är skyddsombud i samtliga arbetsmarknadssektorer över hela landet. Samtliga deltagare har avslutat Arbetsmiljö, grundutbildning för cirka 6-12 månader sedan, men har ännu inte gått en fortsättningsutbildning i arbetsmiljö. 

Är du redan antagen till kursen? Klicka här!