”Ett exempel på social innovation”

På den första upplagan av den årliga konferensen om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA), hördes flera spännande röster.

En av dem var Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet:

- Universell Utformnings av Arbetsplatser är ett intressant exempel på social innovation just för att man försöker göra en innovativ synvända. Att istället för att lösa utanförskap i arbetslivet, med specialanpassade lösningar för till exempel funktionsnedsatta, så skapar man arbetsplatser som fungerar för alla från början.

På plats var även Karin Vierma, Operations Director vid serviceföretaget Sodexo:

 - Det är en helt ohållbar situation att det finns individer som står utanför arbetsmarknaden, medan vi arbetsgivare har svårt att attrahera och rekrytera rätt personal.

Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige talade om de dolda talangerna:

- Det finns massor av människor som utgör en stor outnyttjad resurs.

Digitalisering kan både inkludera och exkludera på arbetsmarknaden. Yashar Moradbakhti, vd för språkappen Lingio, visade ett exempel på hur artificiell intelligens överbryggar språkbarriärer:

- Man kan lära sig sitt yrkesspråk när som helst och var som helst på mobilen. Du har en egen AI-lärare i fickan, berättade han.

Under konferensen lanserades även en kunskapsöversikt om UUA:s beståndsdelar.

Arbetet med UUA drivs av Akademikerförbundet SSR i bred samverkan med nio andra organisationer och företag.