Gör skillnad i jul - skänk en gåva till Solidaritetsfonden

Foto: Radek Procyk/ Mostphotos

Du vet väl att förbundets Solidaritetsfond är öppen för gåvor? Med små och stora bidrag kan vi stötta kollegor runt om i världen, både med humanitärt stöd och stöd till utvecklingsarbete.

Vad går pengarna till?

Under 2019 beslutade förbundet om långsiktigt stöd till demokratiutveckling i Zimbabwe och katastrofstöd till Läkare utan gränsers arbete med jordbävningsdrabbade i Nepal. Inför jul kommer vi att stötta UNHCR:s arbete med flyktingar. 

Du kan göra skillnad

Vill du bidra till detta arbete kan du som enskild eller genom en gemensam insamling - till exempel på ett medlemsmöte eller en fikarast - ge en gåva. Pengarna kan swishas till 123 594 85 00 eller sättas in via bankgiro 5101-6756. Glöm inte att skriva ”JULGÅVA” i meddelanderaden. 

Sätt gärna upp den bifogade affischen på din arbetsplats.

Vad är Solidaritetsfonden? 

Solidaritetsfonden tillkom efter en motion till förbundets kongress i början av 1990-talet. Motionen bifölls och sedan dess bidrar varje yrkesverksam medlem med 1 krona av medlemsavgiften, varje månad. 

Solidaritetsfonden har en styrelse som leds av förbundsordförande, och fonden stöder en rad utvecklingsprojekt i Södra Afrika, Mellanöstern och Asien. Projekten handlar i huvudsak om rätten till facklig organisering, om professionsfrågor och om demokratiutveckling. Solidaritetsfonden ger också humanitärt stöd vid katastrofer. Det stödet ges antingen via PSI:s Solidaritetsfond eller via svenska organisationer.

Vill du veta mer om Solidaritetsfonden? Läs mer här eller kontakta förbundets internationella sekreterare Maria Östberg-Svanelind.