Konsten att arbeta och leda olika

Hanna Broberg talar på konferens om #UUA

Komplexa uppdrag i ett föränderligt arbetsliv kräver ledare som vågar utmana sig själva och sin organisation. 

- I en värld med osäkerhet och olikhet försöker vi förenkla och förklara, vi har försökt stoppa in det i en box och skapa likhet istället för att hantera mångfalden och låta alla komma till sin rätt.

Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening, var den 28 januari en av talarna på konferensutbildningen “Vinnande inkludering”

Konferensen arrangerades av ett projekt om Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, som Akademikerförbundet UUA driver i samverkan med nio andra organisationer och företag.  

Att hantera olikheter kan vara svårt och skapa osäkerhet. Men det är något som moderna ledare behöver lära sig om de ska klara att utveckla sina verksamheter.

- Fler och fler arbetsuppgifter blir mer komplexa och det kräver ett nära ledarskap som bygger samarbete och kultur.

Hanna Broberg nämnde också utfallet från Julia Romanowskas forskning om olika chefsutbildningar. 

-En grupp chefer fick gå en utbildning med musik och starka texter. Den andra fick gå en klassisk ledarskapsutbildning på Försvarshögskolan. Efteråt var den första gruppen mer osäkra, men de som gått en klassiskt uppbyggd utbildning kände sig bättre som chefer. Medarbetarna tyckte tvärtemot sina respektive chefer och det syntes också i de blodvärden som mätte återhämtningshormon. Min poäng är att chefer måste hämta inre styrka, utsätta sig för etisk svåra och omskakande exempel för att växa i den chefsroll som krävs framöver.

Hon tog också upp vikten av ett tillitsfullt ledarskap. 

- Vad innebär tillit? En förväntansfull inställning till andras handlingar!

Den styrning som vi haft de senaste 20 åren, New public management, med en väldigt detaljerade regler och uppföljning bygger på misstror snarare än tilltror till människor. Att det ifrågasätts och att många talar mer om tillit ett steg i rätt riktning, menade Hanna Broberg.

Favorit i repris

Vill du lära dig mer om konsten att arbeta med olikheter? Lyssna på Chefspoddens avsnitt ”Den besvärliga mångfalden”.