Ny utbildning för lokala lönedelegater

Förhandlingarna inför HÖK 20 är i gång då det nuvarande avtalet löper ut sista mars 2020. Den löneöversyn som görs under våren 2020 kommer därmed att göras inom det nya avtalet, HÖK 20, vilket innebär vissa förändringar för dig som är eller vill bli lokal lönedelegat. 

I och med att ett nytt avtal tecknas måste alla, nya som tidigare lönedelegater, gå ny utbildning för att få sin delegation i HÖK 20. Tidigare avtalsår har vi på förbundet erbjudit alla utbildningar när avtalet är klart. Det har lett till ett högt tryck på er lokalfackliga att kunna gå på utbildningar med kort varsel. Vi har därför gjort om utbildningsplaneringen för HÖK 20.  

Nya lönedelegater, som inte har gått grundutbildning i HÖK tidigare, skall i början av året gå en tvådagars HÖK-grundutbildning. Datum för dessa kommer att skickas ut och läggas ut på hemsidan inom kort. När avtalet är klart skall grundutbildningen kompletteras med en Skype-utbildning där nyheter i avtalet presenteras. Skype-utbildningen kommer hållas av den ombudsman som är ansvarig för ert område.  

Lönedelegater, som tidigare har gått grundutbildningen, skall i början av året gå en endagars HÖK-fortsättningsutbildning. Datum för dessa kommer att skickas ut och läggas ut på hemsidan inom kort. När avtalet är klart skall utbildningen kompletteras med en Skype-utbildning där nyheter i avtalet presenteras. Skype-utbildningen kommer hållas av den ombudsman som är ansvarig för ert område.  

Lönedelegater, som tidigare har gått grundutbildningen och som under hösten 2019 har gått fortsättningsutbildningen skall, för att få delegation, komplettera med en Skype-utbildning där nyheter i avtalet presenteras. Skype-utbildningen kommer att hållas av den ombudsman som är ansvarig för ert område. 

För att få delegation för HÖK 20 är det obligatoriskt att gå den uppföljande Skype-utbildningen efter att avtalet är tecknat. Om ni inte kan gå de utbildningar som erbjuds inom den egna regionen så kan ni anmäla er till utbildningar som hålls inom andra regioner.