Sju av tio socialchefer positiva till digitalisering

Heike Erkers, förbundsordförande

En majoritet av cheferna inom socialt arbete är positiva till digitalisering. Effektivisering, avlastning för medarbetare och minskad administration är tydliga fördelar. Det visar den årliga socialchefsundersökningen från Svensk Chefsförening inom Akademikerförbundet SSR.

- Det är glädjande att våra medlemmar som arbetar som socialchefer ser positivt på den ökade digitaliseringen. Samtidigt är det viktigt att berörda kan vara med och påverka utvecklingen samt även ha full insyn i etiska överväganden, säger Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR.

Hot mot en tredjedel av socialcheferna

Socialchefsundersökningen visar också att en tredjedel utsätts för hot, att nio av tio socialchefer ställs inför etiska dilemman i sin verksamhet och att många arbetar för mycket övertid.

Urval från undersökningens resultat

  • Sju av tio socialchefer är positiva till digitaliseringen. Fyra av fem tror att det leder till effektiviseringar. 68 procent tror att digitalisering avlastar medarbetarna och närmare hälften tror att det minskar administrationen. Bara var tredje socialchef tycker dock att de kan påverka digitaliseringen på sin arbetsplats. Att professionen får var med i utformningen av AI och digitala verktyg är därför nödvändigt både för att få rätt processer, etiska avvägningar och för att ta tillvara kunskapen hos medarbetarna på rätt sätt.
  • En tredjedel av socialcheferna har utsatts för hot. De nämner bland annat hot från brukare, anhöriga och medarbetare.
  • Nio av tio chefer ställs inför etiska dilemman ofta eller ibland i sin verksamhet. Endast var sjätte chef har rätt kompetens och får stöd av överordnade chefer när det gäller etiska frågor. De etiska frågorna är viktiga för kvaliteten och en grund i det professionella arbetet.
  • Många chefer arbetar mycket och dessutom gränslöst med blandning av jobb och fritid. 36 procent arbetar 46 timmar eller mer per vecka i genomsnitt per år. Undersökningen visar att övertiden har koppling till chefsrollen, chefers förutsättningar och chefers hälsa. Ett av skälen till övertiden är det administrativa arbetet. Därför behövs mer administrativt stöd från kollegor. I praktiken sänker cheferna sin lön rejält genom att ofta bjuda på övertiden. I många fall är det inte förenligt med arbetstidslagens intentioner.

Fakta

Resultaten kommer från en totalundersökning gjord av Svensk Chefsförening som är en förening för chefer inom Akademikerförbundet SSR. 3000 chefer inom socialt arbete är tillfrågade, 637 har besvarat. Undersökningen genomfördes i juli och augusti 2019.

Media

Förbundsordförande Heike Erkers är tillgänglig för kommentarer i media.

Kontakta presschef joanna.abrahamsson@akademssr.se 070-690 44 23.