Solidaritetsfonden stöder Världens Barn

I över tio år har Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond stött Radiohjälpens insamlingsgala Världens Barn. Det gör vi för att vi vet att pengarna kommer fram och att de gör nytta. Och självklart gör vi det i år också - när Radiohjälpen firar 80 år.

Runt om i världen pågår krig och konflikter. Människor tvingas lämna sin hembygd, sin bostad, sitt jobb, sin familj och sina vänner. Människor skadas, lemlästas och dödas. De som drabbas hårdast är alltid barnen. Varje dag dör 15 000 barn. 124 miljoner barn går inte i skola. Vart sjätte barn lever i en krigs- och konflikthärd. Hälften av världens alla flyktingar är barn.

Genom Världens Barn sätter Radiohjälpen barnen i fokus och de organisationer som får stöd får de alla för sitt arbete med att göra livet lite bättre för barnen. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till trygghet, hälsa och skola. Det är också insamlingsgalans utgångspunkt.

Bland de 14 folkrörelseorganisationer som i år får stöd finns exempelvis Dakonia som stöder barn i flyktingläger i Libanon. En fråga som ligger förbundet nära eftersom vi tillsammans med PSI genom Union to Union har ett projekt som fokuserar på just flyktingar i Medelhavsområdet och deras rätt till skola, hälsovård, vatten och andra offentliga tjänster. Om Diakonias projekt kan du läsa här.

I Jemen pågår sedan flera år ett fruktansvärt krig. Situationen i landet är mycket allvarlig och har kallats ”den bortglömda humanitära katastrofen”. På plats i Jemen finns Islamic Relief som med stöd av Världens barn sätter barnen i fokus. De har nu möjlighet att bygga skolor och utbilda föräldrar och lärare så att de kan ge psykosocialt stöd till barnen. Du kan läsa mer om projektet här.  

En annan organisation som får stöd genom Världens Barn galan är Act Svenska kyrkan. De har ett projekt i Myanmar, eller snarare i Bangladesh, där de bl a stöder flyktingbarn att få gå i skola. Rohingyernas situation är fasansfull och FN:s råd för mänskliga rättigheter varnar för att situationen kan komma att trappas upp. Du kan läsa mer om projektet här, och om FN rapporten här.

Behovet av stöd är stort. Förbundets Solidaritetsfond bidrar på olika sätt till att stötta både kortsiktigt vid humanitära katastrofer och långsiktigt genom längre projekt. Du kan läsa mer om Solidaritetsfondens stöd här.

Om du vill kan du också delta i insamlingen. Det finns många sätt, många kanaler, att bidra genom. Swish, bank, sms. Läs mer här.