Undvik att bli utnyttjad: Tips till extraknäckande studenter

Idag är det inget konstigt att studenter extraknäcker. Det är bra för ekonomin, och för många känns det också skönt att få något extra i CV:et. Men att bara hoppa ut i arbetsmarknaden utan att ha koll, även om det är på deltid, är inte bra. Risken för skador, konflikt på arbetsplatsen är mycket högre. Eftersom vi är ett fackförbund med 14 000 studentmedlemmar vill vi nu tipsa er studenter som extraknäcker om vad ni ska tänka på för att maximera er trygghet.

På den senaste tiden har det uppmärksammats att vissa företag utnyttjat unga och vägrat betala övertid, underbemannat pass och sagt upp anställda som klagat. De utsatta är unga, ofta studenter och inte sällan timanställda.

Först och främst finns det några krav du bör ställa på din arbetsgivare som är hygienfaktor. Det här faktorer vi ser varje arbetsgivare bör uppfylla om de är en arbetsgivare.

  • Begär alltid anställningskontrakt. Det här är viktigt. Ett misstag många gör på sitt första extraknäck eller sommarjobb är att inte fråga efter avtal för att man inte vill vara besvärlig eller tänker att sin chef är schysst. Grejen är att om det blir konflikt kring att din lön är fel, att du inte får övertid eller något annat behövs ett kontrakt. Dels för att styrka att du faktiskt jobbat på arbetsplatsen, dels för att göra det enklare för att bevisa vilka villkor som gäller.
  • Fråga efter kollektivavtal. De flesta villkoren regleras inte i anställningsavtalet, utan i kollektivavtalet. Det är ett avtal ett fackförbund skrivit med din arbetsgivare om vilka arbetsvillkor ska gälla för alla anställda på din arbetsplats. Det är där regler om ledighet, ersättning, övertid, försäkringar och mycket annat regleras. Har din arbetsgivare inte ett kollektivavtal finns det stor risk att du går miste om till exempel övertidsersättning eller försäkring om en olycka sker. Kom ihåg att om de hänvisar till ”företagspolicy” istället så är det inte samma sak. En företagspolicy kan de ändra eller frångå när de vill, men ett kollektivavtal är bindande tills företag och fack kommit överens om något annat. 

För det andra finns det ett par saker du själv kan göra för att värna dig. Även om din arbetsgivare uppfyller allt ovanför kan det ändå lätt bli missförstånd eller ske olyckor. Det handlar inte om att din arbetsgivare är elak eller oseriös, utan att det ibland bara blir fel. Då måste du vara förberedd.

  • Var med i facket. Om en olycka sker på din arbetsplats eller om du får ut fel lön kan det ibland vara väldigt svårt att se till att det som gick fel blir rätt om du inte är med i facket. Det är facken som företräder löntagare i Sverige. Alternativet är att anlita en advokat privat vilket kan bli dyrt. Som student kan du alltid vara med hos oss om du tillhör våra medlemsgrupper. Du kan alltid få rådgivning kring lagstiftning, rättigheter och kollektivavtal. Är du med hos oss kommer vi alltid att backa dig och stå upp för dina rättigheter. Men, det kan också vara bra att du är med i det facket som tecknar ditt kollektivavtal. Om det känns förvirrande bör du som är medlem hos oss ringa in till SSR Direkt och få rådgivning. Studentmedlemmar hos oss har fullt facklig stöd. Men kontentan är: var med i facket för vi står upp för dig om något händer!
  • Utbilda dig själv. Det kanske känns som en jobbig sak. Vi fattar. Men om du inte har koll på dina egna rättigheter kan du inte heller reagera när du förvägras dem. Alla fack erbjuder enkla grundutbildningar. Du har rätt enligt lag att gå dessa, även på arbetstid. Du kanske har en lokal Hotell- och Restaurangklubb du kan vända dig till. Annars kan du som är medlem hos oss vända dig till oss och få en grundutbildning.

Sist men inte minst är det några regler du ska komma ihåg. Med de här grunderna kommer du klara dig mycket längre.

  • Skriv aldrig under något utan att prata med facket. Om en arbetsgivare vill bli av med dig är det lättare att få dig att skriva på en lapp att du säger upp dig, än att gå vidare med uppsägning. Problemet är att det är du som står att förlora om arbetsgivaren får ta den lätta vägen. Förlorad inkomst, utebliven ersättning och dylikt är vad som står på spel. Det är saker du har rätt till! Om din arbetsgivare vill att du ska skriva på, säg att du återkommer när du pratat med facket. Om de försöker pressa dig så ska du berätta det för oss senare!
  • Få allt skriftligt. Alltifrån arbetsvillkor, löften, inkallningar till reprimand och överenskommelser mellan dig och din arbetsgivare ska du be om att få skriftligen. På så sätt kan du bevisa vad ni kommit överens om ifall arbetsgivaren bryter mot något. Då blir det inte en fråga om ord mot ord, och du får det enklare.
  • Ring facket och be om din kontaktperson. På de flesta arbetsplatser finns en kontaktperson. Gör det inte det på din arbetsplats finns det en regional kontaktperson som har koll. Ring ditt fack och fråga efter den personen. Hen har koll på lönerevision, lokala avtal, vem som är skyddsombud osv. Där får du koll på läget av någon som värnar din trygghet!
  • Kom ihåg att muntliga avtal gäller. Jo visst ska du ha allt skriftligt och alltid få ett anställningskontrakt. Men i Sverige gäller också muntliga avtal. Du kan alltid hävda dem, även om de är svårare att bevisa. Om du hamnar i konflikt kring ett muntligt avtal kan facket hjälpa dig med hur du ska bevisa det!

Facket handlar om att löntagare hjälper varandra. Det är enklare för dig att stå på dig mot din arbetsgivare om den har gjort fel eller är oschysst mot dig om du har dina kollegor och ett fackförbund bakom dig än om du står själv. Det betyder att du har allt att vinna på att gå med i facket, även om du deltidsarbetar, men också allt att förlora om du inte gör det. Kom ihåg att när du gör det så gör du det inte bara för dig själv. Att gå med i facket är också ett sätt att hjälpa dina vänner på arbetsplatsen och värna deras rätt. För precis som att du har allt att vinna på facket, har de allt att vinna på facket. För det är genom kollektivets styrka vi vinner individens rätt.

Akademikerförbundet SSR är fackförbundet för dig som studerar eller arbetar inom samhällsvetenskap eller beteendevetskap samt som socionom, personalvetare, ekonom eller folkhälsovetare. Våra studentmedlemmar har tillgång till fullt facklig service, även vid arbetsmarknadskonflikt. Vi har 74 000 medlemmar och tillsammans står vi upp vara en trygg arbetsmarknad där utbildning lönar sig.