Välkommen tillnyktring om Arbetsförmedlingen

Heike Erkers och Ursula Berge

Det är välkommet att regeringen tydliggör behovet av lokal närvaro i hela landet för Arbetsförmedlingen. Hastigheten i lokalkontorsnedläggningen har varit för hög.

– Att stoppa nedläggningen av lokalkontor är välkommet men det är som att sätta plåster på ett benbrott. Grundorsaken till kontorsnedläggningen är brist på pengar och personal. Därmed är orsaken till problemen kvar, kommenterar Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Regeringen meddelar att Arbetsförmedlingen får använda cirka 900 miljoner kronor som inte använts för 2019, under 2020. Det innebär att anslaget till program och insatser inte minskar med närmare fyra miljarder kronor, utan med lite drygt tre miljarder kronor. 

– Det är en välkommen dämpning av fallet, men det är inga nya friska pengar. Uppdraget blir allt större med fler arbetssökande och en begynnande lågkonjunktur och då behövs nya pengar, förklarar Ursula Berge samhällspolitisk chef för Akademikerförbundet SSR.

– Anledningen till att Arbetsförmedlingen inte kan använda närmare en miljard kronor under 2019 är att det inte finns arbetsförmedlare som kan fatta beslut om till exempel anvisningar av arbetssökande till olika åtgärder. Det problemet löses ju inte genom mer pengar till fler programåtgärder. Personalen finns ju ändå inte, fortsätter Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR har tidigare uttryckt att det behövs mer tid, pengar och forskningsstöd. Efter dagens presskonferens med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kvarstår den synpunkten.

– Vi vet inte mer om reformeringen i enlighet med Januariavtalet än vad vi visste i januari. Det är inte rimligt. Merparten av den oro som finns såväl bland Arbetsförmedlingens personal, som bland arbetssökande och allmänhet skulle lösas om de fyra januaripartierna tydliggör den färdplan man vill ha för reformeringen av Arbetsförmedlingen, förklarar Heike Erkers.

– Januaripartierna bör snarast återkomma om till exempel vilka arbetsmarknadsåtgärder som först ska LOVas, hur många som berörs och när, och hur forskningserfarenheter löpande kan arbetas in i reformarbetet, utvecklar Ursula Berge

– Att vi nu enbart vet att regelverket ska vara på plats i november 2021, är inte en detaljerad tidsplan. Kloka reformer är viktigare än deadlines, avslutar Heike Erkers.

 

Akademikerförbundet SSR är det största Sacoförbundet på Arbetsförmedlingen och därmed kontaktförbund för alla akademikerförbund där.