”Våra medarbetare speglar mångfalden i samhället”

Sammansatt bild, till vänster Karin Vierma, Operations Director för Sodexo, till tre andra personer med Sodexo-kläder.

Den 5 november berättar Karin Vierma, Operations Director för Sodexo, om bolagets framgångsrika mångfaldsarbete på UUA-projektens årliga konferens.

Serviceföretaget Sodexo har länge arbetat målmedvetet för att öka mångfalden inom sin personalstyrka. Och det betalar sig. På en konferens om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA) den 5 november i Stockholm kommer Karin Vierma (till vänster i bild), Operations Director för Sodexo och ledamot av CSR Swedens styrelse, att berätta mer om framgångsreceptet.  

Hur bidrar mångfalden inom Sodexo till ökad affärsnytta?   
- Sodexo är stolt leverantör av en mängd servicetjänster, och våra medarbetare som levererar denna service är vår främsta tillgång. Det är av högsta vikt för vår framgång och tillväxt att vi kan attrahera och rekrytera rätt kompetens och serviceanda till våra uppdrag.  

- Många av de områden vi säljer tjänster inom representerar bristyrken, där det helt enkelt inte finns tillräckligt med kandidater utifrån branschens efterfrågan. Genom att vi söker brett, och väljer att se till hela arbetsmarknadens möjligheter och potential så ökar våra möjligheter betydligt att hitta bra kandidater. Våra medarbetare speglar mångfalden i samhället. Vi vet också att mångfald bidrar till ökad kreativitet, teamkänsla och lösningsförmåga om det arbetas med på rätt sätt.

Hur har ni arbetat för att skapa mångfald? 
- Sodexo har sedan det grundades på 1960-talet haft en stark värderingsgrund där ett inkluderande synsätt är en av våra grundpelare. För att få detta att leva och fungera i vardagen är det viktigt att våga lyfta och tala om de utmaningar vi ser och de fördomar som finns hos oss alla. Först när vi är medvetna kan vi arbeta med lösningar och därför har vi utbildat våra ledare i mångfald och vi talar öppet om dessa frågor. Vilket synsätt vi har påverkar hur vi agerar, det är stor skillnad på att främst se till vad en individ kan bidra med istället för att fokusera på oförmågor. 
 

Vad ser du är fördelarna med UUA?
- Det är ohållbart att vi å ena sidan lider av kompetensbrist även i yrken utan förkunskapskrav, medan vi å andra sidan har individer som inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Konkreta lösningar måste till, och olika samhällsaktörer måste samarbeta. Här ser jag att UUA har en viktig roll, genom att fånga upp olika behov och omvandla till lösningar.
 

Vill du veta mer om mångfaldsarbete och hur Universell Utformning av Arbetsplatser kan skapa framgångsrika arbetsplatser som passar alla, så anmäl dig till förmiddagskonferensen om UUA den 5 november i Stockholm.  

Vad är UUA?

UUA-modellen tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat.

Varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort har råd att gå miste om kompetensen hos personer med till exempel olika ålder, funktionsnedsättningar, språkkunskaper eller ohälsa. UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor.