Att avsätta ministrar löser inte Arbetsförmedlingens problem

Bild på förbundsordförande Heike Erkers.

Sedan januariavtalet började att gälla har Akademikerförbundet SSR varnat för att reformeringen av arbetsmarknadspolitiken går för fort och är utan forskningsstöd. En klok reformering måste istället ske från en styrkeposition där kloka erfarenheter dras stegvis. Förutsättningarna för det ökar inte genom att avsätta ansvarigt statsråd.

- Vi anser inte att en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark löser några problem just nu. Istället måste nu alla goda krafter samverka för att få till en klok reformering av Arbetsförmedlingen, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR ifrågasätter hur reformeringen av Arbetsförmedlingen har skett hittills och har varnat för att det blir en kraschlandning om man inte gör en halvhalt. Vi har också i föreslagit hur den skulle gå till där inte minst ytterligare resurser och nära samverkan löpande med forskningen är centrala delar.

- Vi ser redan nu att det sker en övervältring till kommunerna av arbetssökande som inte får det stöd de borde på Arbetsförmedlingen. Det är djupt olyckligt eftersom det förlänger och försämrar de arbetssökandes arbetslöshetsperioder, men också överbelastar redan hårt tyngda kommuner med arbetsuppgifter som inte är deras, förklarar Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

- Våra medlemmar på Arbetsförmedlingen måste nu få möjlighet att sköta sitt jobb igen. När fyra av tio anställda på myndigheten har försvunnit samtidigt som arbetsbelastningen inte har minskat är det avgörande att politiken kan visa ledarskap. Det är inte en misstroendeförklaring exempel på, avslutar Helén Justegård, Saco-S-ordförande på Arbetsförmedlingen.

Fakta

Akademikerförbundet SSR är det största Sacoförbundet på Arbetsförmedlingen och därmed kontaktförbund för alla akademikerförbund där.

Kontakt
Presschef Joanna Abrahamsson
Akademikerförbundet SSR 
070-690 44 23 
joanna.abrahamsson@akademssr.se