Förbered dig inför årets löneöversyn

Tiden går fort, och en del av er har knappt hunnit avsluta löneöversynen för 2020 innan det redan är dags för årets löneöversyn. Det kan vara svårt att ladda om, men här kommer tips som kan göra arbetet enklare.

För många medlemmar och arbetsgivaren var det viktigaste med 2020 års löneöversyn att det skulle gå fort att få ut den nya lönen. Även om tidsplanen inför 2021 års löneöversyn också är tight så ska vi inte förlora möjligheten att lyfta och stärka det strategiska lönearbetet.

Enligt bilaga 3 och 4 till det nya löneavtalet, HÖK 20, så ska vi arbeta partsgemensamt för lönespridning och fler karriärvägar såväl lokalt som centralt. Det lokala arbetet ska sätta igång på allvar till hösten, men redan nu kan ni ta första steget. Nedan ges ett antal tips kring hur ni kan göra. 

Så får ni arbetsgivaren att tänka i rätt banor

  • Lyft frågan om att ta fram en handlingsplan för hur ni ska arbeta med lönespridning och karriärvägar lokalt i samband med löneöversynen.
  • Mät lönespridning innan och efter löneöversyn inom yrken som förbundet organiserar. Kan ni få arbetsgivaren att sätta upp ett första mål för ökad lönespridning tillsammans med er?
  • Bilda en lönestrategisk grupp tillsammans med arbetgivaren. Boka in sittningar redan nu för att prata om mål och strategier.
  • Föreslå för arbetsgivaren att ni tillsammans deltar i några av de tidigare workshoppen om lönespridning från HÖK 17. På så sätt är ni förberedda inför det nya material som kommer publiceras under året.

Inom kort sätter det partsgemensamma arbetet igång och Akademikerförbundet SSR hoppas nå långt för att kunna ge er fler konkreta verktyg för det långsiktiga, partsgemensamma arbetet.

Har du frågor?

Ta kontakt med förbundets erfarna ombudsmän på Rådgivningen. Du når dem via 08-617 44 00 eller genom att mejla radgivning@akademssr.se

Psst... Vill du gå en utbildning?

Under året håller vi flera utbildningar för dig som är förtroendevald, bland annat inom lön och avtal. I kalendariet hittar du aktuella kurser, men håll även utkik i din mejlinkorg.