Forskningsnära praktik – praktiknära forskning

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten – FYS

Just nu pågår en historisk satsning på att förena forskning och praktik inom socialtjänsten genom Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten – FYS. Fram till 2025 ska 30 yrkesverksamma i socialtjänsten forskarutbildas på halvtid under fyra år samtidigt som de arbetar halvtid på sitt vanliga arbete.

Varje år kommer FYS att hålla en konferens och den första hade jag nöjet att besöka förra veckan. Temat var praktiknära forskning – forskningsnära praktik.

För det är ju inte bara socialtjänsten som behöver erbjuda mer beforskade insatser eller effektutvärdera det som görs. Forskarna behöver också fråga praktikerna vad behöver de veta mer om? Vilken forskning skulle de ha användning av i sitt dagliga arbete? Även de som får hjälp från socialtjänsten behöver involveras. Vad tycker de om insatserna de får del av? Vilken hjälp skulle de vilja ha?

Social validitet

Konferensens inledningstalare Terje Ogden, senior forskare på Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU) presenterade också begreppet social validitet – är en evidensbaserad metod möjlig för praktiker och brukare att använda sig av? Är den kostnadseffektiv? Accepterar socialnämnden den? Det hjälper inte att en metod visat sig ha god effekt om de som ska arbeta med den känner sig obekväma med den. Han betonade också att metoder måste anpassas till det lokala sammanhanget. Vad är förutsättningarna i vår kommun? Vad har vi för behov? Redan idag erbjuds olika beforskade program sida vid sida med vad han kallar traditionell praktik ofta inriktat mot barn med svårare problematik. 

Inspirerande föreläsare

På konferensen var det så klart många forskare och representanter från nationella myndigheter och aktörer men även många anställda i socialtjänsten. Under Sofia Kjellströms, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap, pass presenterade hon interaktiv forskning som något som leder till ny kunskap och ett gemensamt lärande. Under passet fick vi i publiken många möjligheter att diskutera med varandra och dela med resten av gruppen. En anhörigkonsulent berättade om hur inspirerad förmiddagen varit och att hon insett att hon måste utgå mer från forskning i sitt arbete. En annan socialarbetare plockade upp en idé från Terje Ogden om att fråga familjer som varit med om akutplaceringar hur de istället hade kunnat få hjälp hemma.

Utmana den tysta kunskapen

Inom socialt arbete och andra människovårdande yrken så pratar vi mycket om tyst kunskap. Gunilla Aveby, som forskat och skrivit mycket om att utveckla en professionell expertis, lyfte att det är först när den tysta kunskapen artikuleras och synliggörs som den kan delas med andra och utmanas. En osynlig kunskapsbas kan utveckla vanor baserade på felaktiga grunder.

Börjar vi sätta ord på vad vi gör och varför, så kan vi också börja undersöka och bygga vidare på den tysta kunskapen eller utmana den.

Genom att få möjligheten att studera som yrkesverksam kan man också hitta kopplingar mellan det man gör och teorier och metoder men också få en struktur för att utmana.

Konferensen påminde oss om att forskare och praktiker kan fungera som två tennisspelare – vi spelar efter samma regler men på var sin sida av nätet. De tio som redan är antagna till Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten får pröva att stå med fötterna på var sin sida om nätet. Efter den nionde mars får vi veta vilka som bli antagna i nästa omgång.

Vill du ansöka? Läs mer här