Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män år 2020?

Bild på klockslaget 16:06 på Sergels torg

Svaret får du den 3 mars då årets siffra visas på Sergels torg i Stockholm. Är du på plats? Kom dit! 

Förra året fick män betalt för en hel arbetsdag medan kvinnor jobbade gratis efter klockan 16:06 – en löneskillnad på 11,3 procent. Omräknat i tid innebär det att män får betalt för hela sin arbetsdag från klockan 8-17 medan kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:06, varje dag. För att sätta press på regering och arbetsgivare i frågan om jämställda löner genomför 16:06-rörelsen – en sammanslutning av kvinnorörelsens organisationer, politiska kvinnoförbund och fackliga organisationer – manifestationer runt om i Sverige under kampanjen #Lönheladagen.

Visa ditt stöd för jämställa löner 

Sedan rörelsen bildades har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:06. Vilket klockslag blir det i år? Den 3 mars klockan 12:00 avslöjas årets siffra under en manifestation i Stockholm på Sergels torg. Manifestationer sker även på andra orter. Läs mer här och anmäl dig till evenemangen på vår Facebooksida

Mål med kampanjen #Lönheladagen

• Lika lön för lika och likvärdigt arbete
• Att kvinnor ska få lön hela dagen

För att nå dit ställs fyra krav:

1. Jämställd föräldraförsäkring
2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
3. Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.
4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Kampanjen kommer att fortsätta tills kvinnor har lön hela dagen, det vill säga tills klockslaget på 16:06-rörelsens logga visar 17:00.