Internationell utblick om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Karta över Europa med snöen och spikar som markerar knutpunkter

Runt om i Europa pågår olika satsningar för att lösa upp knutarna på arbetsmarknaden och skapa ett hållbart arbetsliv.

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla, och tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. I höstas gjorde Kenneth Abrahamsson, tidigare bland annat programchef vid forskningsrådet Forte, på uppdrag av projektet Lärandeforum UUA en lägesanalys för transnationellt utbyte om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA).

- Lägesanalysen var från början tänkt att vara intern, men eftersom den innehöll så mycket matnyttig kunskap om liknande arbete i vår omvärld så beslöt vi att publicera den, säger Marianne Öberg-Håkansson, biträdande projektledare i Lärandeforum UUA.

Ladda ner rapporten, inklusive bilaga.