Nu är avtalsrörelsen igång

Under 2020 omförhandlar parterna på svensk arbetsmarknad 500 av totalt 668 kollektivavtal. Resultaten av förhandlingarna berör 2,8 av 3,5 miljoner anställda. 

I veckan har de fackliga organisationer som är först ut med att förhandla, Facken inom industrin, presenterat sina avtalskrav. Även LO har presenterat sin avtalsplattform. Kommunal har ställt sig utanför LO:s avtalsplattform, den så kallade avtalssamordningen, då de vill ha möjlighet att yrka mer i lönepåslag till sina yrkesgrupper med yrkesutbildning.

Den 14 november har vi i Akademikerförbundet SSR vår stora upptakt i form av ett avtalsråd. På avtalsrådet träffas representanter från distriktsföreningarna, för att både utvärdera den gångna avtalsperioden och för att ta fram underlag till förbundsstyrelsen, inför att de ska fatta beslut om förbundets avtalsyrkanden i den kommande kommunala avtalsrörelsen. Yrkandeväxling mellan parten Allmän Kommunal Verksamhet, där bland annat Akademikerförbundet SSR ingår, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sker under vecka 51. 

Vill du hänga med i avtalsrörelsen? Håll dig uppdaterad här.