Nyckeln till bra välfärd är rätt chefsförutsättningar

Chefer i välfärdens olika verksamheter har mycket att vara stolta över - och de vill vara chefer. Det berättar Matz Nilsson, förbundsordförande i Skolledarna, och Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, som gästar årets första avsnitt av Chefspodden för att prata om ledarskap och chefers förutsättningar.

Att vara chef innebär att man går in i ett särskilt professionsuppdrag. Som fackförbund driver både Skolledarna och Akademikerförbundet SSR att chefer ska ha goda förutsättningar för det uppdraget. Chefer tar ofta enormt stor ansvar och har stor lojalitet med sina verksamheter, särskilt när det är kris eller tufft för medarbetarna. Det krävs en bättre dialog med uppdragsgivarna och ett mer långsiktigt synsätt för att kunna lösa problemen, anser Heike Erkers och Matz Nilsson.

Höga krav utan matchande resurser 

Det har blivit ett tuffare klimat i verksamheterna. Kraven är höga, men det finns inte alltid rätt organisation och resurser för att klara det. Chefen hamnar i kläm mellan medborgarnas och politikernas förväntningar och de möjligheter som finns att möta detta. Särskilt med den situation som råder där kompetensförsörjningen är avgörande.

Välfärden måste få en organisation där det blir möjligt att leda, en organisation där chefer har rimligt antal medarbetare och får tid att skapa samarbete, lärande, utveckling och det stöd som medarbetare behöver för att leverera god kvalitet. Den märkliga modellen med chefsförordnanden måste bort så att fler chefer stannar längre på sina uppdrag, hinner utveckla sitt ledarskap och vågar driva förbättringsarbete i sina verksamheter.

Etik har stor betydelse 

De båda förbundsordförandena brinner för chefsfrågorna och har själva varit chefer. De betonar betydelsen av etik som en grund för professionen - att cheferna kan och har möjlighet att stå upp för lagstiftning och de värden som verksamheterna utgår från. Dialogen mellan chefer och politiker behöver också fungera bättre. Det handlar om att ha fokus på dem man är till för och komma bort från detaljstyrningen. Problemet med hög chefsomsättning och många nya politiker gör att dialogen, kunskapsutbytet och samarbetet brister.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.