Chefen och samarbetet

Camilla Blomqvist och Hanna Broberg

Är samarbete alltid bra i människobehandlande verksamheter, och vem samarbetar vi egentligen för? Det är frågor som vi tar upp i veckans Chefspodden som gästas av Camilla Blomqvist, stadsdelsdirektör och forskare inom socialt arbete.

Camilla har sin bakgrund inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin, och ställer frågor om hur samarbeten mellan verksamheter fungerar. Hur kan man som chef och ledare agera för att hantera olikheter, olika utbildningsbakgrund och olika uppdrag eller organisatoriska utgångspunkter? Är det en tillgång, och vad betyder olikheterna? Vilka är inblandade och vilka behöver vara med i ett samarbete? Ibland har vissa professioner ett tolkningsföreträde, och då måste det vara tydligt vad man tycker och vem som bestämmer.

Varför samarbetar vi?

Samarbete är inte alltid lätt, och kanske inte alltid bra. Det kan vara svårt att komma överens om målet, att se helheten tillsammans. Ofta väljer man att samarbeta om väldigt svåra ärenden, som en sista utväg, eller så har man fått order om att samarbeta och i vissa fall regleras det i lagstiftning och resurser.

Medarbetare är också olika bra på samarbetskompetens. Några lyckas länka ihop olika perspektiv och andra är mer fokuserade på sin specialistkunskap. Chefer behöver veta vem som är bra i samarbete och vem som ska ha rollen som sakkunnig. Samarbetsprocessen behöver vara tydlig och handlar om att kompromissa. Som samarbetande organisation så måste man sträcka ut sig över de organisatoriska mellanrummen för att få till helheten.

Vad krävs för att samarbetet ska lyckas? 

Det behövs dialog och mandat för att samarbetet ska fungera och för att undvika prestige. Man pekar kanske ut andras tillkortakommanden, men man måste återkoppla till syftet och försöka se det man ska uppnå istället för att leta efter andras fel. Rollerna behöver vara tydliga. Samarbetet kan inte heller pågå hur länge som helst, det är inte effektivt. Det behöver finnas en rimlighet i tidsplanen.

Samarbete är minst sagt komplext, och den här podden handlar om de professionella uppdragen, organisationerna och cheferna. Camilla Blomqvist ger flera konkreta exempel som är överförbara på olika verksamheter och olika samarbetssituationer. 

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.