Klimatet hotar vår existens

När detta sänds pågår världens största demonstration för klimatet.

Pierre Schori är mest känd för sin långa internationella karriär – men pekar ut klimatförändringarna som ett av dagens hot mot vår existens i veckans avsnitt av Samhällsvetarpodden med Simon Vinge och Ursula Berge. Men när kommer denna insikt till dem som bestämmer, och hur viktiga är demonstrationer och manifestationer:

- Manifestationer och demonstrationer är otroligt viktiga för att skapa förändring. Politikerna fastnar ofta i positioner som har att göra med motparter och förhandlingssituationer – eller så delegerar man makt och uttalar sig inte om vissa frågor. Det här behöver man bryta upp för att få förändring.

Är det en del av fackets roll att engagera sig i klimatförändringarna?

- Man kan ju lyfta blicken till de existentiella frågorna från de fackliga frågorna, det ingår i det övergripande sammanhang vi lever i idag – så det vore inte fel om fackföreningsrörelsen beslutade sig för att gå med.

Vad ska man då göra idag, på klimatstrejkens dag? 

- Jag vill se fler föräldrar, mor- och farföräldrar komma med sina barn. Det är ett tillfälle att visa att man ställer upp med sin fysiska närvaro. Om man tänker på vad Greta gör – varför skulle inte vi kunna göra en tiondel eller hundradel av det hon gör. 

Hur ska vi kunna genomföra omställningen? 

- Det finns en klar koppling mellan social rättvisa och miljökamp. Det går inte att höja bensinpriset hur mycket som helst som exempel, vi måste kompensera folk som har det svårt redan nu för de nödvändiga förändringar som måste göras.

Det andra hotet är från kärnvapen – den ”dödliga tvillingen” tillsammans med klimatförändringarna – och där börjar avtal sägas upp och kapprustningen öka.

- När världens mäktigaste man med världens sämsta omdöme är i spetsen för USA är det farligt för oss andra. 

Det går inte att frikoppla klimatförändringarna från andra internationella frågor. Vi pratar också om likheterna och skillnaderna mellan dessa demonstrationer och de folkliga uttryck som ledde till nedrustningsavtalen – förra gången, och om vi kommer överleva hotet från de dödliga tvillingarna.

Lyssna på detta och resten i veckans Samhällsvetarpodden!