”Om arbetstagares rättigheter drastiskt försämras tvekar inte vi...” 

Ali Esbati

Det var inte länge sedan Vänsterpartiet fick regeringen att backa på det man kallade ”kaosprivatiseringen” av Arbetsförmedlingen. Nu är arbetsrätten i fokus och frågan är hur viktig Las och ”saklig grund” är för Vänsterpartiet. Samhällsvetarpodden pratar med Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet om var de röda linjerna i arbetsmarknadspolitiken går för dem. 

Vad tänkte du när Januariavtalet kom? 

- Vi var väldigt chockade över hur dåligt det var. Vi röstade också gult i statsministeromröstningen för att understryka att vi inte på något sätt känner oss bundna av Januariavtalet. Det finns inte längre någon automatisk lojalitet från Vänsterpartiet som socialdemokraterna kan räkna med. 

Det blir allt vanligare att politiken tvingar parterna att förhandla ”under galgen”, tidigare om etableringsjobb och strejkrätten och nu om arbetsrätten. Vad tänker du runt det? 

- Det är en problematisk politisk strategi. Det är jättebra om parterna involveras väldigt djupt i utformningen av arbetsmarknadspolitiken, men det är inte rimligt att parterna ska förhandla för att få fram ett visst resultat som politiken på förhand har bestämt. 

Vad tänker Vänsterpartiet om partsförhandlingarna om Las och där saklig grund-begreppet diskuteras intensivt? 

- Jag har väldigt svårt att se att ett avskaffande av saklig grund skulle vara i närheten av acceptabelt för Vänsterpartiet.  

Nyligen lyckades ni ju med att få regeringen att backa runt det ni kallade ”kaosprivatiseringen” av Arbetsförmedlingen. Är ni nöjda? 

- Nöjda är svårt att säga. Vi har en situation med en väldigt misshandlad myndighet. Men vi är nöjda med att ha mobiliserat fram en nödbroms.  

Vad är mest fel – LOV eller privatisering i sig? 

- Hela idén att jättemycket mer ska privatiseras är grundproblemet. Men det blir väldigt tydligt att en kundvalsmodell som LOV är en ytterligare börda för de som försöker göra ett system som funkar. 

Många tjänster inom Arbetsförmedlingen drivs ju av externa leverantör. Är ni emot allt det? 

- Det finns många situationer där Arbetsförmedlingen kan köpa tjänster av externa leverantörer. Men jag skulle vilja att det var mindre. Upphandlingar är ofta onödiga där det vore bättre med egen regi. LOV är feltänkt för arbetsmarknadstjänster.  

Detta och när Vänsterpartiet kan tänka sig att gå fram med ytterligare misstroendeförklaring och mot vem får du reda på i veckans Samhällsvetarpodden.

ali esbati

Klicka på bilden för att öppna Youtube.