Uppdrag: rucka på 65-årsnormen

Anna Hedborg

Hur ska vi kunna jobba mer när vi blir äldre – och vilka hinder finns det för att få fler att jobba längre? Om det är någon som kan svara på de frågorna så är det Anna Hedborg som leder regeringens delegation för senior arbetskraft. Hör henne berätta om uppdraget i samtal med Ursula Berge och Simon Vinge.

- Mitt jobb är att skapa förståelse för att man måste arbeta lite längre, eller mycket längre, om man kan. Det är något man har glädje av sen, inte minst vad det gäller pensionen. På marginalen spelar det stor roll att jobba några år längre, säger Anna. 

Under lång tid har vi blivit friskare allt längre upp i åren, och även om seniorer jobbar lite mer än förut så motsvarar det inte alls den kraftiga förbättringen i hälsa under samma period. Och hälsan förklarar i väldigt låg utsträckning det stora fall i sysselsättningen som sker vid 65 års ålder. Anna Hedborg menar att mycket ligger i den starka norm som finns på arbetsmarknaden.

- Att gå i pension vid 65 är en väldigt kraftfullt fungerande norm i Sverige, även om det är fler och fler som arbetar efter den åldern. De flesta människor tycker att vid 65 ska eller bör man gå i pension och upplever det som naturligt. Det är den stora förklaringen till varför människor inte arbetar mer i högre åldrar.

För några år sedan skrev parterna på arbetsmarknaden en avsiktsförklaring där vi är positiva till den gradvisa höjningen av pensionsålder – under förutsättning att övriga delar som påverkar medarbetare också följer med i åldrarna.

- Båda parter måste vara med på att förlänga arbetslivet, både arbetsgivare och arbetstagare.

De senaste beskeden från regeringen har dock inte justerat socialförsäkringarna i takt med pensionsåldern.

- De frågorna kommer också hanteras. Man kan tycka det är orimligt att de som blir arbetslösa efter 65 inte får a-kassa – det är något på tok här som gör att man måste ta tag i frågan.

Vi pratar också om hur man hanterar att alla inte kommer kunna jobba så mycket längre än idag, ifall det kommer att leda till fler som får sjukersättning – och hur delegationen ska fortsätta rucka på normen och få fler att jobba längre. Missa inte veckans podd med vår sannolikt kunnigaste expert på svenska pensionssystemet.