Akademikerförbundet SSR och Vision: Medarbetare i välfärden ska ha ett hållbart arbetsliv

Heike Erkers och Veronica Magnusson

Ökad lönespridning, större inflytande över arbetstiden och bättre möjligheter att bidra till en grön omställning. Det är några viktiga avtalskrav som Vision och Akademikerförbundet SSR kommer att driva i den kommande avtalsrörelsen för tjänstemän och akademiker. 

Akademikerförbundet SSR och Vision överlämnar i dag sina avtalskrav till Sveriges kommuner och regioner, SKR. Kraven ska ge medlemmarna reella möjligheter att påverka sin lön och sina villkor samt bidra till klimatmässig hållbarhet. 

Välfärden står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar och teknikutveckling kommer att kräva nya sätt att arbeta. Parterna behöver ta ansvar och utveckla avtalen så att de skapar förutsättningar och trygghet i förändringen, samtidigt som jobben blir mer attraktiva för nya medarbetare. 

- Vi vill skapa villkor som bidrar till kompetensförsörjningen av akademiker till sektorn. Villkoren behöver även utvecklas för att stödja ett hållbart arbetsliv och där vi som parter påbörjar utvecklingen av gröna avtal, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. 

- Erfarenhet och yrkesskicklighet måste löna sig bättre. Det krävs riktigt bra anställningsvillkor för att rekrytera ny komptenes till välfärden och för att behålla erfarna medarbetare. Bättre arbetsvillkor är nödvändigt för att klara de stora rekryteringsbehov som väntar kommuner och regioner, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. 

Yrkandets innehåll

  • Reallöneökningar: Medarbetarna ska ha reallöneökningar under den kommande avtalsperioden. Möjligheterna till lönekarriär under arbetslivet måste förbättras. Yrkesskicklighet ska ge högre lön över tid
  • Bättre löneprocess: Vision och Akademikerförbundet SSR vill tillsammans med SKR ta ett större ansvar för kvaliteten i den lokala lönebildningsprocessen, inte minst hos de stora arbetsgivarna i regioner. 
  • Bättre förutsättningar för chefer: Dialogen mellan chef och medarbetare är en avgörande del av den lokala lönebildningen. Chefernas delaktighet i arbetsgivarens lönepolitik och mandat i lönesamtalet behöver stärkas.
  • Mer inflytande över arbetstid: Medarbetarna ska ha större inflytande över arbetstidens omfattning och förläggning, exempelvis genom arbetstidskonton eller fler semesterdagar.
  • Ökad hållbarhet: För att bidra till ökad hållbarhet ska parterna gemensamt inspirera till implementering av Agenda 2030 och uppmuntra till tecknande av gröna avtal, det vill säga lokala avtal för större klimatmässig hållbarhet.

Det nuvarande avtalet med SKR inom allmän kommunal verksamhet löper ut den 31 mars 2020. Det berör ca 160 000 anställda i kommuner, regioner och Sobonaföretag.