Besvikelsen stor över dom från EU court of Justice

Facken förlorade mot kommissionen. I en segdragen process där de euroepiska offentligfackens organisation EPSU stämt kommissionen i domstol har idag dom meddelats. En dom som kanske inte oväntat gick kommissionens väg, men som trots att den var hård i sin kritik av kommissionen ändå gav dem beslutanderätt i frågor av denna typ.

EPSU, europafacket för offentliganställda, European Public Services Union, har spelat en mycket viktig roll i att försöka ge statligt anställda i Europa samma rätt till information och samråd som privatanställda. Arbetet och förhandlingarna har skett i den partssammansatta s k sociala dialog för statligt anställda och redan i december 2015 var parterna (arbetstagare, arbetsgivare och kommissionen) överens om ett bindande avtal om just arbetstagares rätt till information och konsultation/samråd vid förändringar på arbetsplatsen.
Kommissionen förhalande sedan frågan under flera år, till de i januari 2018 meddelade att de inte har för avsikt att skriva fram ett direktiv. Detta uppfattar parterna som ett brott mot fördragets paragrafer om de sociala parterna (paragraf 155:2 ) och efter stor vånda och svåra överväganden beslutade  EPSU:s styrelse att stämma kommissionen inför The European Court of Justice, Domstolen för EUs funktionssätt. Den 23 maj i år genomfördes den offentliga utfrågningen av EPSU:s och kommissionens representanter. Och idag kom så domstolens negativa besked.

- Ansvaret vilar nu tungt på kommissionen om att upprätta förtroendet för den sociala dialogen. Vår uppfattning, när parterna är överens blir det också kommissionens, har varit en styrka i det europeiska partssamarbetet. När detta inte längre gäller är det angeläget att kommissionen tar ansvar för att det fortsatta arbetet blir meningsfullt och inte bara tomt prat, säger Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

- Vi är besvikna över att det gemensamma arbetet med parterna om att komma fram till en överenskommelse för att säkerställa att alla arbetstagare i Europa, också statligt anställda, har rätt till information och samråd vid exempelvis omställning, nu hamnar i papperskorgen, säger Anders Lindström, biträdande förhandlingschef Akademikerförbundet SSR som tillsammans med förbundets internationella sekreterare Maria Östberg Svanelind har deltagit i förhandlingarna.

ST:s ordförande Britta Lejon har varit ordförande för den kommitté inom EPSU som lett arbetstagarsidan. Hon säger i en kommentar:

- Om EU ska handla om något mer än bara den inre marknaden, om vi vill ha ett Europa som bygger på sociala och fackliga rättigheter så måste nu både medlemsstater och kommissionen fundera över vad som behöver förändras.
Beslutet omfattar 9,8 miljoner offentligt anställda i Europa och avsikten var att ge dem möjlighet att ha en uppfattning om förändringar på deras arbetsplatser som rör exempelvis digitalisering, robotisering, jämställdhet, arbetsmiljö och hälsa. Domstolens beslut är ett bakslag för den europeiska sociala dialogen.

EPSU:s pressmedelande

Domen från European cort of Justice

Facken stämmer kommissionen i domstol

Bakgrund EPSU:s hemsida