Så påverkas du av avtalsrörelsen

Vuxna människor som sitter i möte

Förhandlingarna är i gång om nya avtal på svensk arbetsmarknad. Förutom bättre villkor kan det inverka på din löneökning. 

Avtalsåret 2020 är speciellt då det är många avtal som löper ut och ska omförhandlas. Akademikerförbundet SSR:s medlemmar berörs av flera av dem.

Ett av de större avtalen som förhandlas om är HÖK:en (Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor) inom kommun och region. HÖK:en innehåller såväl löneavtal som villkorsavtal, Allmänna Bestämmelser, och är det centrala kollektivavtal som gäller för anställda inom kommuner och regioner i Sverige. Vårt nuvarande avtal, HÖK17, har prolongerats. Det innebär att trots att det egentligen skulle ha gått ut den 31 mars 2020 så har avtalet förlängts till den 31 oktober. Alla villkor gäller enligt HÖK17, däremot kan inte löneöversyn ske förrän efter ett nytt avtal är tecknat. För att läsa mer om vad det innebär att avtalet prolongeras, se här.

Läs ombudsman Lars-Erik Ekbäck Erikssons analys i Akademikerbloggen.

Så påverkar det dig

Som medlem kommer du först märka av förändringarna utifrån att årets löneöversyn kan genomföras först när nytt avtal är tecknat. Det betyder att om avtalet blir försenat så kommer du ha ditt lönesättande samtal senare och därmed få löneökning utbetald retroaktivt

Vad gör vi? 

Vi på Akademikerförbundet SSR kommer att arbeta hårt i förhandlingarna för att få till bättre avtal och bättre villkor för våra medlemmar. Hur utfallet blir är mycket svårt att sia om i förväg. Målet med förhandlingarna är bättre anställningsvillkor och ett löneavtal med tydligare process. När ett nytt avtal är på plats så kommer vi att gå ut med information om vad det kommer innebära för er.

Har du frågor? 

Vänd dig gärna till dina lokalfackliga företrädare eller till vår centrala rådgivning.