Svensk Chefsförening - Chefsnätverk: Är du intresserad av att vara med i ett chefsnätverk?

Nu startar vi upp chefsnätverk  i Göteborg, Lund, Örebro, Uppsala och Malmö. Anmäl dig till orten närmast dig, se datum och tider här nedan.

Vi vill ge dig ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen. Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Ni som bjuds in är chefer inom ett stort antal branscher och professioner. Ni har väldigt goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter!

Under uppstartsmötet diskuterar vi nätverkets former och ramar:
• När och var nätverket ska träffas.
• Ämne för första träffen.
• Vem som vill vara samordnare för nätverkets första träff.
• Hur nätverket ska fungera – konfidentialitet etc.

Uppstartsmötet arrangeras och genomförs av förbundens ansvarige för chefsnätverken. Därefter drivs nätverket i medlemmarnas regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska leva vidare är att deltagarna känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna.

Till INTRESSEANMÄLAN
Anmäl dig senast 26 februari! gäller för alla fem, du väljer vilken ort i anmälan.
Efter sista anmälningsdag passerat får du besked om du fått plats eller ej.

Uppsala 9 mars

Tid: 17.00-19.00
Plats: Clarion Hotel Gillet,
Dragarbrunnsgatan 23

Lund 11 mars

Tid: 17.00-19.00
Plats: Hotel Lundia,
Knut Den Stores Torg 2

Örebro 11 mars

Tid: 17.00-19.00
Plats: Elite Stora Hotellet Örebro,
Drottninggatan 1

Malmö 12 mars

Tid: 08.00-10.00
Plats: Scandic Kramer,
Stortorget 7

Göteborg 26 mars

Tid: 17.00-19.00
Plats: Centralhuset Konferens,
Nils Ericsonsplatsen 4
 

Chefsnätverket är exklusivt för dig som är chefsmedlem och ingår i ditt medlemskap i Svensk Chefsförening.

Har du frågor? Maila till lena.forsberg@akademssr.se

Välkommen med din intresseanmälan!
Arrangörer är Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, SRAT och Sveriges Ingenjörer