Rätt kompetensmix

Ni i valberedningen bör sträva efter en allsidig mix av kompetenser och intressen när ni letar efter lämpliga kandidater till fackliga styrelser. Föreningsvana och samhällsengagemang är alltid värdefullt. Här är exempel på andra kunskapsområden som kan vara eftersträvansvärda:

  • Arbetsrätt och juridik
  • Kommunikation och opinionsbildning
  • Samhälls- och välfärdspolitik
  • Förhandlings- och avtalsfrågor
  • Ledarskap och inspiration
  • Professions- och kompetensutveckling
  • Friskvård och arbetsmiljö

Kompetensprofilering är en bra metod för att få fram rätt mix. Gör gärna kompetenskarta som ni kan utgå ifrån, här hittar du en mall.

Någon som kan hålla isär rollerna

Som facklig företrädare är det inte ovanligt att man hamnar i situationer där man ska stå upp för medlemmar som hamnat i klinch med arbetsgivaren. Som valberedare är det viktigt att du pejlar av de personer du vill föreslå till dessa svåra fackliga uppdrag. Hur hanterar de konflikter? Hur ser de på att hamna i ett skarpt förhandlingsläge med sin egen arbetsgivare som motpart? Klarar de att hålla isär rollen som facklig företrädare från rollen som anställd? 

Fler unga behövs

Medianåldern för våra fackliga företrädare är sex år högre än medianåldern för hela medlemskåren – 45 jämfört med 39 år. Proportionellt sett är 50- och 60-talisterna överrepresenterade. Yngre medlemmar har generellt sett andra fackliga värderingar, krav och kompetenser än äldre. Därför är det viktigt att ni som sitter i valberedning särskilt anstränger er för att få in fler unga företrädare i det fackliga arbetet.