Så lockar du fler till årsmötet

I ditt ansvar som valberedare ingår att, i samverkan med styrelsen, få så många som möjligt att gå på årsmötet. Det är en viktig demokratifråga. Här är några tips.

 • Spika tid och plats i god tid i förväg så att alla kan planera in mötet i sina kalendrar. 
 • Boka lämplig lokal – utgå inte från din egen arbetsplats, alla medlemmar ska ha lätt att ta sig dit med kollektivtrafik.
 • Välj lämplig tid – helst lunchtid om alla medlemmar finns på samma arbetsplats, men om vissa måste resa en bit är det bättre att ta det i direkt anslutning till arbetsdagens slut.
 • Skicka ut preliminär kallelse direkt när tid och plats är bokat, vänta inte tills alla möteshandlingar och detaljer blir klara – förbundskansliet hjälper med utskicket.
 • Kalla till årsmötet via e-post, webb, sociala medier, affischer, anslagstavlor, mun-till-munmetoden och alla tänkbara kanaler.
 • Håll närvarolotteri – lotta ut biobiljetter, presentkort, böcker eller andra vinster. 
 • Skicka ut dagordningen så snart den blir klar, var tydlig med vad mötet ska handla om och ta bara upp sådant som berör alla.
 • Förklara för alla hur viktigt årsmötet är ur demokratiaspekt – det handlar om din arbetssituation, vågar du INTE komma?
 • Boka en inspirerande föreläsare, arrangera en debatt eller ett seminarium i direkt anslutning till årsmötet.
 • Bjud på fika med mackor – och tårta!
 • Kombinera årsmötet med någon social aktivitet som teater, after work eller bowling?
 • Locka med böcker eller några av förbundets fina presentartiklar – beställ dem i god tid via medlemsservice.
 • Presentera de frågor styrelsen arbetar med på ett engagerande sätt – inte bara en massa protokoll och andra torra dokument.

 

Vi ersätter skäliga utlägg – men kolla av med oss innan du beställer

Möteslokal, mat och arvode till föreläsare – hur mycket får årsmötet kosta? Kolla med vår valberedningsservice innan du bokar!