Mall: Uppdatera uppgifter

Har medlemmarna i din förening rätt uppgifter registrerade? Ta reda på det genom att skicka ut ett mejl utifrån denna exempelmall. 

Mall: Uppdatera uppgifter