Din guide till kuratorslegitimationen

Allt du behöver veta om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård: Vad gäller? Hur ansöker jag? När kan jag ansöka?  

Heiker Erkers på scen om kuratorslegitimation

Den 1 juli 2019 infördes legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Det är något Akademikerförbundet SSR kämpat för länge – en stor seger för Sveriges kuratorer och patientsäkerheten.

Här kan du läsa mer om allt Akademikerförbundet SSR har gjort för att hälso- och sjukvårdskuratorslegitimationen ska bli verklighet.

 

Vanliga frågor om hälso- och sjukvårdskuratorslegitimationen

 • Du behöver ha en socionomexamen och ha arbetat i minst fem år som kurator inom hälso- och sjukvården. Om du har en relevant vidareutbildning som grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) eller en magisterexamen i till exempel socialt arbete räcker det att du arbetat i två år som kurator inom hälso- och sjukvården.

  När det gäller de kuratorer som har annan utbildningsbakgrund så har Socialstyrelsen utvecklat sin praxis för när en annan examen än socionomexamen kan vara relevant och ligga till grund för legitimation. Huvudområdet för socionomexamen är socialt arbete och utbildningen innehåller även socialrätt, psykologi samt verksamhetsförlagd utbildning. En grundutbildning som inte innehåller dessa ämnen kan kompletteras av en relevant vidareutbildning och därmed kan utbildningarna sammantaget anses utgöra en annan relevant grundutbildning. Det krävs då minst fem års verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården för att kompensera för bristerna i utbildningen.

  De här övergångsreglerna gäller till och med 30 juni 2024.

 • Socialstyrelsens hemsida kan du ansöka via e-tjänst eller genom att skriva ut en ansökningsblankett.

  De här handlingarna behöver du skicka med:

  - Kopia på examensbevis (finns på www.antagning.se)

  - Intyg om ev relevant vidareutbildning

  - Tjänstgöringsintyg som visar din anställningstid, tjänstetitel, tjänstgöringsgrad och att du arbetat inom hälso- och sjukvården. Det kan du få från lönekontoret eller personalenheten.

  - Intyg om att du arbetat med kurativa arbetsuppgifter där det bör stå att du självständigt har utrett och bedömt individers sociala situation i vård- och omvårdnadssituationer. Be din närmaste chef eller ev chefskurator skriva några rader om dina arbetsuppgifter.

  Vid behov kan Socialstyrelsen även begära in intyg från arbetsgivaren som innehåller en beskrivning av dina arbetsuppgifter. Av intyget ska det då framgå att du självständigt har utrett och bedömt individers sociala situation i vård- och omvårdnadssituationer. Du som är anställd som något annat än kurator, till exempel som socionom eller rehabkoordinator behöver alltid skicka med en beskrivning av arbetsuppgifter.

  Här är ett exempel: NN huvudsakliga arbetsuppgifter består av självständigt psykosocialt behandlingsarbete där utredningar och bedömningar av individers sociala situation ingår, liksom rådgivning och samtalsstöd till patienter och närstående. Arbetets övergripande mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienter och närstående att kunna hantera en förändrad livssituation vid utredning av symptom, akut eller kronisk sjukdom, skada eller i livets slutskede. I arbetsuppgifterna ingår även att vara del av ett multidisciplinärt vårdteam då NN i egenskap av kurator har ett helhetsperspektiv på patientens och närståendes behov utifrån en teoretisk och klinisk psykosocial kompetens.

 • Då behöver du gå hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen som är en yrkesexamen på 60 högskolepoäng på avancerad nivå. De lärosäten som hittills har fått examensrätt är Lunds universitet, Göteborgs universitet och Örebro universitet.

 • Nej, om du uppfyller övergångsreglerna spelar det ingen roll att du för närvarande arbetar utanför hälso- och sjukvården.

 • Arbetslivserfarenheten bygger på att du arbetat heltid i fem respektive två år. Har du arbetat 75 procent av en heltid måste du ha arbetat i sex år och tre månader eller två år och sex månader. För att deltidsarbete ska räknas krävs att du har arbetat minst 50 procent. Föräldraledighet och sjukskrivning räknas inte som arbetad tid.

 • Hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation införs för att få en mer patientsäker vård. Har du legitimation vet patienterna att du har rätt utbildning för arbetsuppgifterna. Du blir skyldig att föra journal och står under tillsyn av IVO även när du arbetar inom den privata hälso- och sjukvården. Du har också möjlighet att på ett patientsäkert sätt ta emot patienter som egenföretagare. Du kommer kunna gå kurser och delta i utvecklingsarbeten som berör legitimerad personal.

 • Har du en fråga som du inte hittar svaret på? Skicka ett mail till vår expert, professionsstrateg Josefine Johansson.