Gräv inte bara där du står

För dig som valberedare är det viktigt att ha en korrekt helhetsbild av hur medlemskåren ser ut i den förening du företräder.

Våra medlemmar är samhällsvetare. Alltså akademiker med samhällsvetenskaplig utbildning om minst 180 högskolepoäng. Största grupperna är ekonomer, socionomer, personalvetare och andra beteendevetare. Merparten är anställda i offentlig sektor men andelen medlemmar i privat sektor ökar i rask takt.

Styrelsens sammansättning bör vara representativ för medlemskårens. Minoriteter har också rätt att känna sig sedda och representerade. Gör en sammanställning över åldrar, sektorer och professioner. Fundera över hur väl styrelsen företräder de olika
gruppernas intressen. 

Gräv inte bara där du står, knyt kontakter med andra än dina närmaste kollegor. Du kan se vilka som är medlemmar på din arbetsplats på sidan Mina förtroendeuppdrag, om du har rätt behörighet. Listor och andra underlag kan du även få från förbundets valberedningsservice.

Uppmuntra till engagemang

En av dina viktigaste uppgifter som valberedare är att värva fler medlemmar till att ta på sig fackliga förtroendeuppdrag. Det är viktigt att vara ute och träffa medlemmar och uppmuntra dem till fackligt engagemang. För dig som sitter i valberedningen till en regionförening, glöm inte arbetsplatser där vi saknar fackligt aktiva. Där är det extra viktigt att få igång facklig verksamhet. Gå ut och besök medlemmarna, ta med dig några exemplar av broschyren Fackligt ledarskap.

Fackligt ledarskap öppnar dörrar

Ett argument för att locka fler till fackligt engagemang är att det ger värdefulla erfarenheter som kan öpnna dörrar i såväl karriären som den personliga och professionella utvecklingen. Som fackligt förtroendevald erbjuds man utbildningar och handledning i ledarskap, förhandlingstaktik, påverkansstrategier och en rad andra kunskapsområden som ger extra tyngd åt vilket cv som helst. Dessutom får man en ingång till värdefulla nätverk och fackliga karriärvägar.