Nytt medlemssystem på gång

Vi byter till ett nytt modernt medlemssystem som planeras vara i drift 19 juni. Det nya systemet kommer ge flera förbättringar. Samtidigt inför vi en ny lösning för föreningarnas mail och dokumenthantering.

De viktigaste nyheterna

  • Säkrare och enklare inloggning med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID. 
  • Nya Mina sidor på webben med bättre överblick och fler funktioner och förbättrad navigation. En ny meny under användarikonen ger snabb åtkomst till allt på Mina sidor.
  • Varje förening får en föreningsmailadress och en säker lagringsyta för föreningens dokument.
  • För dig som idag kan se uppgifter om medlemmarna i din förening i systemet som kallas Regional medlemsservice, RMS kommer en helt ny lösning. RMS ersätts av Mina förtroendeuppdrag, som du hittar på Mina sidor. Den nya lösningen ger bättre möjligheter att söka och filtrera medlemmar och möjlighet att maila alla eller ett urval av medlemmar från föreningens mailadress.
  • Dessutom har vi gjort om fritidshusbokningen. Snyggare, tydligare och enklare.
  • Under systembytet kan vi ha lite längre svarstider på mail och telefon.
  • Funktioner som Mina sidor, RMS och fritidshusbokning kommer tidvis vara avstängda under systembytet.

Har du frågor? 

Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta förbundssekreterare Tore Bengtsson på 08-617 44 27 eller tore.bengtsson@akademssr.se.