Tack för ett fantastiskt jobb!

Under kampanjveckan 2016 kraftsamlade vi i hela förbundet – hundratals medlemmar deltog på seminarier, frukostmöten och fikastunder. Inte minst delade vi med oss av möten, erfarenheter, forskning och åsikter i sociala medier. Men att kampanjveckan är över betyder inte att vi slutar prata om hur vi kan förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Kampanjveckan var 11-15 april 2016. Hela förbundet var på fötter i frågor om arbetsmiljö och den ökande psykiska ohälsan. 

Vi gick ut i medier, nationella som lokala, för att prata friskfaktorer, förebyggande arbete och chefsansvar. Hundratals lokalfackliga och medlemmar samlades på seminarier, frukostmöten och fikastunder för att diskutera sin arbetsmiljö och trycka på sina politiker. Inte minst delade vi med oss av möten, erfarenheter, forskning och åsikter i sociala medier.

DN debatt presenterade vi också ett konkret förslag till en ny partsgemensam organisation för att hjälpa långtidssjukskrivna inom kommun och landsting att ta sig tillbaka till arbetslivet.  

Så nog har våra ansträngningar fått genomslag. Här finns en sammanfattning och bilder från kampanjveckan. 

Nu forsätter vi arbetet med att knäcka ohälsan på våra arbetsplatser!