Debatt om att beroendepatienter hamnar mellan stolarna

Rubrik saxat från DN.se

Låt sjukvården ta ansvar för beroendesjukdomar så att människor med beroende slipper bollas runt mellan olika aktörer skriver företrädare för Svensk förening för beroendemedicin. Det är klart att det kan verka som att ansvaret blir tydligare och vården bättre om den ges av en huvudman. Vi ser dock behovet av att nyansera den bilden, skriver Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, och Louise Hemmingsson, Föreningen Equal.