Human Resource betydelse för arbetsmiljöarbetet

CHefspodden

I Chefspodden berättar Lisa Schmidt, forskare och arbetsmiljöspecialist, om vad studien ”HR & SAM. Human Resource-funktionens betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting/regioner” fann för resultat. Det blir också ett mer allmänt samtal om arbetsmiljö, delegering, samverkansavtal och vikten av kunskap.

Det finns en skillnad i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bör bedrivas enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i praktiken på våra företag och organisationer. I lagstiftningen är det chefer, skyddsombud och medarbetare som är aktörer medan HR-funktionen i en organisation lämnas utanför. I praktiken är dock HR-funktionen ofta en operativ i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vad det kan få för konsekvenser har Lisa Schmidt, forskare och arbetsmiljöspecialist, studerat tillsammans med sina kollegor Johan Sjöström och Helena Strehlenert. Välkommen att lyssna!