Mikael Sjöberg slutar

I dag kom beskedet att Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg inte får förnyat förordnande efter sex år på posten.

-Att Mikael Sjöberg inte fått förlängt förordnade var förväntat. Han har suttit i sex år.  Mikael Sjöberg har en bra inställning till samverkan och dialog med de fackliga parterna. Han har ett intresse av våra inspel och synpunkter. Den nya generaldirektören måste väljas med stor omsorg utifrån Arbetsförmedlingens nya uppdrag, säger Helen Justegård, ordförande för SACO-s styrelse på Arbetsförmedlingen.

  • Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar sedan januariöverenskommelsen trädde i kraft. De politiska besluten har skapat stor oro framförallt hos de arbetssökande, men också hos AF:s anställda. Den kommande generaldirektören måste få goda förutsättningar att leda den stora omställning arbetsmarknadspolitiken genomgår, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.