Akademikerförbundet inleder samarbete med Polisförbundet

Samkraft – gemensam sak för ökad trygghet

Erkers och Nitz

Avsiktsförklaring Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet 

För att minska brottsligheten och otryggheten i samhället behövs det fler poliser – men det räcker inte. Det krävs också ett effektivt och väl fungerande socialt förebyggande arbete, där polis och socialt arbete samverkar väl med varandra liksom med andra aktörer såsom skola och kommunledning. I Sveriges kommuner finns det idag flera framgångsrika exempel på brottsförebyggande arbete som bygger på samverkan mellan förbundens yrkesgrupper. Detta samarbete syftar till att lyssna på vad våra förbundsmedlemmar efterfrågar och hitta metoder som har fungerat väl och kan spridas till fler.  

Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet kommer tillsammans att:

  • Besöka goda exempel på brottsförebyggande arbete där polis, socialt arbete och civilsamhället samverkar och arbetar brottsförebyggande med målet att dessa ska spridas till fler.
  • Ta del av aktuella utmaningar som möter våra medlemmar. 
  • Formulera gemensamma krav inför valrörelsen. Syftet är förebygga kriminalitet och bidra till ökad integration, i första hand bland unga i utsatta områden, genom samverkan mellan polis, socialtjänst och andra aktörer.
  • Lyfta upp det brottsförebyggande arbetet och behovet av samverkan mellan polis, socialt arbete och andra aktörer på den politiska agendan.

Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet kommer att besöka projektet Framtid Stockholm i Järva den 26 april och Malmö kommun och Fryshusets verksamhet i Rosengård den 24 maj. Målet är att insikterna från besöken ska utmynna i en gemensam debattartikel. Förbunden arrangerar också ett gemensamt seminarium under Järvaveckan den 17 juni. 

Heike Erkers
Ordförande Akademikerförbundet SSR

Lena NitZ,
Ordförande Polisförbundet