Sveriges bästa lönestatistik för akademiker...

Blev just ännu bättre! 

Nu finns uppdaterade löner i Saco Lönesök. Äntligen har vi fått in 2018 års löneuppgifter för kommun- och landstingsanställda. Sedan tidigare finns även de statliga lönerna inlagda. I Lönesök finns totalt över 260 000 löneuppgifter för offentliganställda akademiker. Akademiker som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR eller något av de andra Sacoförbunden.

Om du inte hittar ditt yrke eller din befattning i lönestatistiken från arbetsgivarna, så finns även löneuppgifter från löneenkäten. Här finns också lönestatistik för våra privatanställda medlemmar.

Klicka här och logga in för att komma till Saco Lönesök. 

Nya etiketter i kommun och Landsting

I den nya statistiken från kommuner och landsting finns en hel del förändringar jämfört med i fjol. Detta beror på av befattningarna har setts över. Den största förändringen är att den gamla socialsekreterarbefattningen ersatts av fyra nya befattningar:

  • Socialsekreterare, barn och unga, med myndighetsutövning
  • Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd
  • Socialsekreterare, övrigt
  • Socialsekreterare, biståndsbedömare

Andra större förändringar för våra medlemsgrupper:

  • Ledning, socialt och kurativt har bytt namn till Ledning, individ- och familjeomsorg
  • Handläggare, nämnder – ny etikett
  • Handläggare, samhällsutveckling och säkerhetsfrågor – ny etikett
  • Handläggare, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och integrationsarbete – ny etikett
  • Arbetsmarknadskonsulent – ny etikett