Kongressprotokoll 2021

Protokoll från Akademikerförbundet SSRs kongress 7-9 maj 2021.

Kongressprotokoll 2021