Svensk Chefsförening - Chefsfredag: Den besvärliga mångfalden

Välkommen till chefsfredag med ett seminarium av Qaisar Mahmood om Den besvärliga mångfalden som börjar kl 14 och därefter nätverkande mingel med dryck och tilltugg!

Chefsfredagen är kostnadsfri för dig som medlem.

Mångfald, ett ord som cirkulerar överallt men som sällan definieras eller konkretiseras. Vad innebär egentligen mångfald och varför har vi så svårt för det? Och hur kan det bli en tillgång?

I boken Den besvärliga mångfalden ger Qaisar Mahmood en förklaring och konkreta verktyg till hur mångfald kan bli en tillgång. Mahmood menar att för att kunna förstå vår osäkra och komplexa värld krävs det att vi ser samhället ur olika perspektiv och omger oss med olikheter. Men mångfald kan vara svårt det är inte alltid bekvämt att möta det som är annorlunda. Våra nedärvda reflexer och beteenden är svåra att överbrygga eftersom det är de snabba delarna av vår hjärna som styr oss. Vi reagerar fortfarande som på savannen och bedömer faror. Energiåtgången för att samlas med sina likar är mindre än om vi ska jobba med olika. Men vi kan och måste träna upp förmågan att arbeta med mångfald. Med rätt ledarskap kan vi hantera svårigheterna och utnyttja mångfaldens fulla potential.

Mångfald är svårt och samtidigt nödvändigt. Komplexa verksamheter och innovation kräver olika erfarenheter, olika kompetens, olika perspektiv och förmågan att samarbete så att olikheterna tas tillvara.

Qaisar Mahmood är socionom, pol mag i statsvetenskap och har varit utredare och chef i offentlig sektor. Han har skrivit boken Den besvärliga mångfalden, där han beskriver varför vi behöver anstränga oss för att få till en funktionell mångfald och han ger konkreta verktyg

Tid: Fredag 27 mars klockan 14:00 - 16:30.
Plats: Scandic Plaza Umeå, Storgatan 40, Umeå

Anmälan är stängd
Ta gärna med en chefskollega som inte är medlem! Fyll då i detta via registreringsformuläret. Intresset är stort så anmälan är bindande. Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du frågor? Maila till lena.forsberg@akademssr.se

Varmt välkommen!
Svensk Chefsförening