Svensk Chefsförening - Utbildning: Etisk kod för chefer

Välkommen till en unik och viktig utbildning för dig som chef. Vi erbjuder en gedigen och intressant utbildning med forskaren och författaren Erica Falkenström som har skrivit boken Etisk kod för chefer.

Du och dina medarbetare möter komplexa problem i er vardag och ni behöver verktyg för att se vad som står på spel i olika intressekonflikter, i era prioriteringar och hur ni utformar verksamheten. Det handlar också om vilket utrymme och mandat du har som chef för att skapa en kultur där etiken får plats.

Hur är en etiskt kompetent chef? Har du själv exempel på etiska dilemma från din verksamhet? Hur kan man jobba med de etisk riktlinjerna? 
Här får du chans att utveckla din kunskap om etik och arbeta med exempel på etiskt svåra frågor.

Du får boken Etisk kod för chefer. Utbildningen är gratis för dig som chefsmedlem och den hålls kl 10-15. Vi bjuder på lunch och fika.

Datum och tid: Tisdag den 11 februari klockan 10.00-15.00
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Anmäl dig här senast den 27 januari
Intresset är stort så anmälan är bindande. Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du frågor? Maila till lena.forsberg@akademssr.se

Varmt välkommen!