Vadå kampanjvecka?

Under kampanjveckan är hela Akademikerförbundet SSR på fötter i frågor om arbetsrelaterad hälsa – och ohälsa. Vi diskuterar ökande sjuktal, eskalerande kostnader men också friskfaktorer och hur vi tillsammans kan knäcka ohälsan.

kampanjmaterial

Runt om i landet arrangerar våra lokalföreningar, regionföreningar och enskilda medlemmar olika aktiviteter. Det blir allt från stora politikerdebatter, seminarier och föreläsningar till möten och manifestationer där de här frågorna står i fokus.

När händer det här?

Kampanjveckan är vecka 15, den 11-15 april 2016.

Vad händer under veckan?

Det kommer bli massor av aktiviteter runt om i landet. Med tiden kommer du hitta hela listan här.

Vilka frågor ska vi prata om?

Arbetsrelaterad ohälsa, arbetsmiljöarbete, samverkan, friskfaktorer och sånt.

En kort beskrivning av frågorna och våra förslag presenteras i den kommande broschyren Knäck ohälsan. I vårt arbetsmiljöpolitiska program Ett hållbart arbetsliv finns längre resonemang och de flesta av våra förslag samlade. I förbundets rapport Reflektioner runt trepartssamtal om sjukskrivningar finns också ett antal förslag kring de ökande sjukskrivningarna. Under våren kommer vi också ta fram fler rapporter och annat faktaunderlag i ämnet. 

Vi vill också göra något under kampanjveckan – vem ska vi prata med? 

Prata med kontaktpersonen för din ort som du hittar här.