Det går inte att svälta sig in i en lågkonjunktur

"I budgetpropositionen för 2020 förväntar vi oss en återställare av arbetsmarknadspolitiken, i form av ett anslag i nivå med 2018 års budget. Det behövs för att neddragningen 2019 var huvudlös, men också för att lågkonjunktur kräver rejäla satsningar, och att omorganisationen måste få rimliga förutsättningar för att lyckas", säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Konjunkturinstitutet varnar för att vi har en oväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen. Samtidigt stiger arbetslösheten och Arbetsförmedlingen redovisar att färre personer får arbetsmarknadsåtgärder, utbildningsinsatser och subventionerade anställningar. Samtidigt vet vi att tre av fyra arbetssökande har en utsatt ställning, på arbetsmarknaden. Det är en rekordhög andel. De grupperna, till exempel funktionsnedsatta och personer med högst förgymnasial utbildning, står i allmänhet längre ifrån arbetsmarknaden än andra och behöver mer åtgärder för att komma i varaktig sysselsättning. 

- Kombinationen av nedåtgående konjunktur och fler arbetssökande som behöver mer åtgärder gör att arbetsmarknadspolitiken måste matchas upp. Men tyvärr ser vi nu oroväckande tecken på motsatsen i form av fortsatta neddragningar i budgetantagandena med nästan en halvering av anslaget till arbetsmarknadspolitiska program på två år, fortsätter Heike Erkers.

- Läget är värre än vad vi trodde i våra värsta farhågor och om budgetantagandet blir verklighet kommer vi att gå in i en lågkonjunktur med rejäla neddragningar när vi borde göra tvärtom. Det kommer att förstärka lågkonjunkturen. Regeringen och Januariavtalets fyra partier, måste förstå att det inte går att svälta sig in i en lågkonjunktur. Den insikten måste synas i budgetpropositionen för 2020. De har 16 dagar på sig att fixa det, förklarar Heike Erkers.

- Dessutom måste de fristående aktörer som nu ska ta över stora delar av arbetsmarknadsåtgärderna få rimliga förutsättningar att klara detta. Många går just nu i konkurs på grund av allt färre anvisningar. Det är inte ett hållbart sätt att ställa om arbetsmarknadspolitiken, säger Heike Erkers.

- Vi måste rusta oss för en rejäl lågkonjunktur med åtgärder som korttidsarbete och etableringsjobb. Men det räcker inte. Fler i arbetsmarknadsåtgärder, utbildningsinsatser och subventionerade anställningar är avgörande just nu, avslutar Heike Erkers.

Förvaltningskostnader Anslag 1.1

2018              8,4 miljarder kronor 

2019              7,6 miljarder kronor

2020              7,2 miljarder kronor (budgetantagande)

Arbetsmarknadspolitiska program Anslag 1.3

2018              13,4 miljarder kronor

2019              10,6 miljarder kronor

2020              7,8 miljarder kronor (budgetantagande)

Akademikerförbundet SSR är det största akademikerförbundet på Arbetsförmedlingen och är därmed kontaktförbund för alla Saco-förbund.