Finansmarknaden kan bli klimatets bästa vän

Nu kommer lågkonjunkturen, Brexit, handelskrig och klimatkrisen på en och samma gång – eller? Vi tar upp de stora samtidsfrågorna i världsekonomin med Nordeas chefekonom Annika Winsth i veckans avsnitt av Samhällsvetarpodden, ledd av Simon Vinge och Ursula Berge – chefsekonom respektive samhällspolitisk chef.

–Det mesta av det jag lärde mig i skolan som ekonom kan man kasta i papperskorgen. Man fick betalt för att spara och det kostade att låna, globalisering var bra och handelskonflikter skulle man försöka bli av med...

Vi börjar i lågkonjunktur och de stora riskerna i den globala ekonomin – vilka är det och vad ska vi göra för att hantera dem?

–Om det är någonting man ska stimulera idag så är det kommunal sektor. Vi har en åldrande befolkning, så vi har både behov av investeringar i skola och äldreboende vilket vi har vetat länge – men istället har vi betalat av på statsskulden. Det är i det läget märkligt att från politiskt håll säga att man ska fortsätta spara.

Det går inte heller att tänka på den globala ekonomin idag utan att tänka på klimatkrisen. Är finansmarknaden på banan?

– Finansmarknaden kan bli klimatets bästa vän. Samtidigt kan man inte bara tänka på klimatmässig hållbarhet – för om man inte tänker social och ekonomisk hållbarhet också så kommer man inte orka bry sig om klimatet: om man inte har mat på bordet eller skola till sina barn, eller om man blir arbetslös i Sverige så tänker man mindre på klimatet.

Vi pratar också om det är en 2008- eller 1990-talstyp av kris, att det är dags att höja skatten och låna mer, och frågar oss hur fastigheter kan bidra mer till statskassan.