Nu kan du påverka dina chefsvillkor

Under året löper många avtal på svensk arbetsmarknad ut för att sedan omförhandlas under 2020. Förberedelserna inför denna avtalsrörelse är i full gång, och din röst behövs. 

De flesta avtalen på svensk arbetsmarknad, både i privat och offentlig sektor, löper ut under året och ska omförhandlas 2020. För förbundets största avtalsområde med Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona ska ett nytt löneavtal och villkorsavtal förhandlas fram och vara klart under våren 2020. 

Inför förhandlingarna samlar förbundet in avtalsförslag om förbättringar som ska tas upp i förbundets avtalsråd i mitten av november. Avtalsrådet är förbundets och förtroendevaldas gemensamma plattform för att diskutera en samlad syn inför kommande förhandlingar. Avtalsyrkande sker under december.

Villkor för chefer behöver prioriteras

Lönevillkor eller andra villkor för chefer brukar inte stå högst på agendan när nya avtal förhandlas. Det vill förbundet och Svensk Chefsförening råda bot på. Vi tycker att det finns angelägna frågor för chefer att lyfta fram!

I en chefsundersökning som nyligen är gjord av förbundet berättar förbundets chefsmedlemmar att de är väldigt nöjda med sina chefsjobb. Nio av tio skulle rekommendera andra att söka deras jobb. Samtidigt får vi dock tydliga signaler om att chefens förutsättningar behöver förbättras - bland annat chefens egen arbetsmiljö. Det ställs höga krav på verksamheten, ibland med för många medarbetare att ansvara föroch samtidigt ökar det administrativa arbetet vilket leder till ökad stress.

Det går även att se att chefer arbetar mycket med så kallad förtroendearbetstid och inlöst övertid som grund. Villkoren och förutsättningarna är inte alltid så tydliga, vilket kan medföra att stora arbetstidsuttag inte ersätts eller att kompensationstid inte tas ut som det borde. Även tidsbegränsade chefsförordnanden ökar i omfattning, och villkoren för dessa kan vara bristfälliga och otrygga med exempelvis en odefinierad grundtjänst att falla tillbaka på om chefsförordnandet avslutas. Även om det finns en grundtjänst i botten så kan vi se att det alltför ofta uppstår svårigheter att återgå till en grundtjänst och det saknas alternativa karriärmöjligheter.

Tre frågor att fundera kring

1. Som chef sätter du oftast lön för dina underställda medarbetare men hur tycker du löneavtalet fungerar när lön ska sättas på dig som chef?

2. Vilka villkorsfrågor vill du särskilt att vi lyfter i avtalsrörelsen för att det ska bli mer attraktivt att söka sig till en chefstjänst och för dig att stanna kvar i din roll?

3. Vilket stöd i avtalet skulle behövas för att få bra förutsättningar för en välfungerande verksamhet? 

Lämna dina synpunkter senast 1 oktober

Om du som chef och medlem vill påverka och ge förslag på frågor kopplade till löneavtalet eller villkorsavtalet som du tycker förbundet bör lyfta fram i avtalsrörelsen, kan du lämna ditt förslag till Lars-Erik Ekbäck Eriksson​​​​​​​ senast den 1 oktober 2019