Ta på dykarskorna!

Dykarhjälm
Det är kanske en lite udda uppmaning så här efter semestern. Det är väl färdigbadat och dags att jobba, eller? Men det är nu dykarskorna behövs, de gamla tunga blydojorna som gör att du står stadigt.

Idag präglas både organisationernas egen verksamhet och hela omvärlden av en större osäkerhet som gör det svårt att veta om man gör rätt saker, om man har rätt kunskap och om man fattar rätt beslut. Tempot i våra verksamheter och i omvärlden är högt. Det blir allt mer komplext. Vi ställs inför allt fler val. Det vi tror att vi vet måste allt oftare ifrågasättas, när ny kunskap utmanar våra föreställningar. Vi översvämmas av information som vi tvingas ta ställning till. 

Allt högre tempo och ökad osäkerhet

Vad är det som gör att tempot drivs upp? Ett högt tempo kan handla om ny konkurrens, om svåra uppdrag med kort tidsram, om utveckling och förbättringar för att klara en högre kvalitet. Det kanske handlar om effektivisering och att mer måste göras av färre. Kanske är det besparingar och omställningar i delar av organisationen. Men utanför din organisation så pågår också stora generella trender som driver på tempot. 

De nya informationsplattformarna har gett oss ett gränslöst arbetsliv där arbete och fritid går i varandra, där vi ständigt kan vara tillgängliga och där mängden information är enorm. Det här ökar tempot i alla processer. Vi förväntar oss att få svar mycket snabbare. Här behöver vi skydda oss, både som chefer och medarbetare, för att hantera det flödet på ett klokt sätt. Vad är er strategi för mejl utanför arbetstid? Har du stängt av dina plattformar på semestern? Hur hjälper du dina medarbetare att få en sund strategi? 

Tid att tänka

Vi arbetar i en allt mer komplex miljö som kräver förmåga att analyser och bedöma olika situationer, skapa nya samarbeten och hitta rätt kompetens för att lösa det. En del av detta möter vi med digitalisering som några hoppas ger avlastning och förenkling. Digitaliseringen är bara teknik och det handlar ytterst om vilka värden som styr hur vi utformar hanteringen av information och tjänster. 

Som chef står du mitt i flödet och dirigerar, försöker fördela arbetet och styra mot målet. Ibland krävs det ett snabbt beslut, men när det är som allra viktigast brukar besluten inte bli sämre av att du som ansvarig tar dig tid att tänka. Att hinna analysera, konsultera andra och väga in de aspekter man kan. Det kanske också kan handla om tid för etik, för att se och prata om vilka intressekonflikter som står mot varandra. Att hinna prata om och ha kunskap om de etiska frågeställningar och problem som ni möter i verksamheten.

Dykarskorna är en mental bild eller en metafor för att stanna upp mitt i flödet, i förändringen och i springet mellan möten. Dykarskorna handlar om att du som chef måste vara närvarande i ett samtal med en medarbetare. I det komplexa och snabba får tillit, samarbeten och relationer stor betydelse. Du behöver kunna kommunicera och vara en god lyssnare. Och du kan bidra till att tempot och trycket utifrån hanteras på ett hållbart sätt. 

Dina dykarskor kan stå framme mitt i rummet och påminna om eftertanke, om att ha strategier för gränsdragning och återhämtning. Visa att lyssna och stanna upp har ett värde i din organisation. Prata om dykarskorna och ge dem betydelse. Du kan skapa trygghet och själv känna stabilitet i en osäker och speedad tid. 

Prova, ta på dykarskorna och känn efter.